วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สพฐ.ดีเดย์ 3 พ.ย. ปรับการสอน "ประวัติศาสตร์" ใหม่ทั่วประเทศเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์ ที่ปรึกษาพล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยตอนหนึ่งในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนที่ที่มีอัตราการแข่ง ขันสูงทั่วประเทศ ในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และการเสริมสร้างค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ว่า 
รัฐบาลต้องการสร้างสังคมที่เข็มแข็ง เพื่อให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ เพราะจุดมุ่งหมายสำคัญของการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ จะต้องยึดมั่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังให้เด็กไทยมีจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในชาติจนนำไปสู่การปฎิบัติอย่างแท้จริง   

ดังนั้น โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงเหล่านี้จะต้องเป็นต้นแบบในการดำเนิน การในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง เพื่อเป็นแกนนำให้โรงเรียนอื่นได้ปฎิบัติ ทั้งนี้ ตนคิดว่าการปลูกฝังเรื่องค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งไม่ใช่แค่เด็กเท่านั้นที่จะต้องปฎิบัติแต่เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องนำไปปฎิบัติด้วยเช่นกัน 

“เหตุการณ์ บ้านเมืองต่างๆที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นผมกลัวว่าจะทำ ให้เด็กเข้าใจประชาธิปไตยแบบผิดๆ ดังนั้นจึงอยากให้ครูและผู้บริหารต้องสร้างแบบอย่างในการเสริมสร้าง ประชาธิปไตยแบบถูกต้องให้แก่เด็กด้วย เช่น ความสามัคคี และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เรื่องค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ไม่ใช่แค่นำไปปฎิบัติให้ครบ 12 ข้อเพียงเท่านั้น แต่จะต้องปฎิบัติให้เห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วย”  พล.อ.สุทัศน์  กล่าวว่า 

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า การบูรณการการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในโรงเรียนทั่วประเทศนั้นจะเริ่ม ดำเนินการในวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งสพฐ.จะต้องทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังและจะให้โรงเรียนดังที่มีศักยภาพสูงเหล่านี้เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนนำไปขยายผลและให้โรงเรียนอื่นๆนำไปปฎิบัติต่อไป 

อย่างไรก็ตาม การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์จะต้องพลิกโฉมให้ได้คือ ไม่ใช่เรียนเฉพาะเนื้อหาเท่านั้น แต่จะต้องสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยและทำให้เด็กเกิดความรักชาติด้วย 

ที่มา : 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น