วันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.31 นำเสนอนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ โครงการส่งเสริมการใช้ Google Apps เพื่อการศึกษาในสถานศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา นำเสนอนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในโครงการส่งเสริมการใช้ Google Apps เพื่อการศึกษาในสถานศึกษา ในการประชุมนำเสนอผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานที่เป็นเลิศสำหรับผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดย ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผอ.สพม.31 เป็นประธานการประชุม


ส.ต.ท. หญิงญาดา รัตนกำเหนิด ครูแกนนำ Korat Technology Innovator 2014 นำเสนอผลการส่งเสริมการใช้ Google Apps ในโรงเรียนภู่วิทยา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น