วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ครูแกนนำ Korat Technology Innovator 2014 ขยายผลโครงการส่งเสริมการใช้ Google Apps เพื่อการศึกษาที่โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โรงเรียนโชคชัยสามัคคีจัดอบรมขยายผลโครงการส่งเสริมการใช้ Google Apps เพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี โดยครูแกนนำ Korat Technology Innovator 2014 เป็นวิทยากร ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครู จำนวน 150 คน โดยคุณครูได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ Google Apps เพื่อการศึกษาภายใต้โดเมนของโรงเรียน การใช้อีเมล์เพื่อการติดต่อสื่อสาร การใช้ Google Drive และการสร้างเว็บไซต์ของคุณครูด้วย Google Site คุณครูและผู้บริหารมีความพึงพอใจกับผลการอบรมขยายผลในครั้งนี้ เนื่องจากคุณครูสามารถสร้างอีเมล์ภายใต้โดเมนของโรงเรียนในการติดต่อสื่อสาร การใช้ Google Drive ในการเก็บและแชร์เอกสารต่างๆ รวมทั้งการสร้างเอกสารออนไลน์ และการสร้างเว็บไซตฺ์รายวิชาของคุณครูได้อย่างง่ายด้วย Google Sites โดย สพม.31 จะร่วมกับโรงเรียนในสังกัดในการเดินหน้าขยายผลโครงการฯ ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น