วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2015


สพม.31 ขอเชิญครูทุกกลุ่มสาระที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2015 กิจกรรม "Thailand innovative Teachers Leadership Award 2015"  ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยศึกษารายละเอียดพร้อมทั้งลงทะเบียนและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดไปที่ www.innovativeteacher.eventbrite.com  https://www.facebook.com/PIL Thailand   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  15  กุมภาพันธ์  2558

รายละเอียด

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูแกนนำคอมพิวเตอร์อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” ให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูแกนนำด้านคอมพิวเตอร์ โดยผู้บริหารสถานศึกษาและครูแกนนำคอมพิวเตอร์ โรงเรียนในสังกัด สพม.31 เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี