วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูแกนนำคอมพิวเตอร์อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” ให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูแกนนำด้านคอมพิวเตอร์ โดยผู้บริหารสถานศึกษาและครูแกนนำคอมพิวเตอร์ โรงเรียนในสังกัด สพม.31 เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น